Detail Page

Visiting Faculties

Mr. Ajaya Mishra

Mr. Ajaya Mishra

Ms. Anupama Shrestha Panta

Ms. Anupama Shrestha Panta

Mr.Arun Basnet

Mr.Arun Basnet

Mr. Bimesh Man Panti

Mr. Bimesh Man Panti

Mr. Birat Shrestha

Mr. Birat Shrestha

Ms. Chenying

Ms. Chenying

Mr. Hem Raj pokhrel Upadhayaya

Mr. Hem Raj pokhrel Upadhayaya

Mr. Jayakar Vaidya

Mr. Jayakar Vaidya

Mr. Jayan Nyachhyon

Mr. Jayan Nyachhyon

Mr. Kalyan Raj Sharma

Mr. Kalyan Raj Sharma

Mr. Ramesh Shrestha

Mr. Ramesh Shrestha

Mr. Rameshore Khanal

Mr. Rameshore Khanal

Mr. Radhe Shyam Pradhan

Mr. Radhe Shyam Pradhan

Ms. Rita Shrestha

Ms. Rita Shrestha

Mr. Sharan Shankar Paudel

Mr. Sharan Shankar Paudel

Mr. Subodh Sharma Sigdel

Mr. Subodh Sharma Sigdel

Mr. Sujit Mundul

Mr. Sujit Mundul

Ms. Tina Rawal Saud

Ms. Tina Rawal Saud

Deeptangshu Thapa

Ms. Deeptangshu Thapa

Deeptangshu Thapa

Mr. Nara Hari Dhakal

Yamal Chandra Rajbhandary

Mr. Yamal Chandra Rajbhandary

Shashi Raj Bajracharya

Mr. Shashi Raj Bajracharya

Yogesh Satyal

Mr. Yogesh Satyal

Yogesh Satyal

Mr. Prakash Aryal

Sujan Raja Shrestha

Mr. Sujan Raja Shrestha

Raunak Maskay

Mr. Raunak Maskay

Sameer Tuladhar

Mr. Sameer Tuladhar

Mr. Vivek Rana

Mr. Vivek Rana